KWF en Oncode Institute


Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker

Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die miljoenen levens maakt KWF al ruim 73 jaar het verschil. KWF bestrijdt niet alleen de ziekte, maar zet zich ook in voor een beter leven met kanker. Door levensreddend onderzoek of het snel bereikbaar maken van dure geneesmiddelen. KWF mobiliseert heel Nederland voor haar gezamenlijke missie. Minder mensen die kanker krijgen, meer mensen die genezen en meer mensen die beter leven met en na kanker.

Met haar activiteiten ondersteunt KWF-patiënten in elke fase van het leven: de patient journey. Deze individuele ervaring met kanker omvat het hele traject vanuit het perspectief van de mens: de preventie van kanker, het vermoeden op of de angst voor kanker, diagnostiek, behandeling, follow-up en herstel na behandeling, interactie met de omgeving, re-integratie in de maatschappij, begeleiding van het chronische proces bij nieuwe ziektes, maar ook de laatste levensfase. Daarbij heeft KWF de volgende vier missiedoelen geformuleerd:

 • We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan.
 • We bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn.
 • We zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex) kankerpatiënten én hun naasten.
 • We doen er alles aan om te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg.

Om haar mogelijkheden en middelen zo goed mogelijk in te zetten, werkt KWF binnen zeven speerpunten: aandachtsgebieden waarbinnen de komende jaren een extra ‘push’ op wordt gegeven, bijvoorbeeld door gerichte financiering van wetenschappelijk onderzoek. Deze zeven speerpunten beslaan gezamenlijk de gehele patient journey:

 • Leefstijl & omgevingsfactoren
 • Vroegtijdig opsporen
 • Zeldzame & moeilijk behandelbare tumoren
 • Geneesmiddelen
 • Minimaal Invasieve Toepassingen
 • Psychosociale zorg & ondersteuning
 • Palliatieve zorg

KWF is de aanjager van Oncode Institute
De enorme uitdagingen die kanker voor de maatschappij opwerpt, kan niemand zelf oplossen. Daarom werkt KWF nationaal en internationaal samen met partijen die dezelfde doelen nastreven en bundelen we onze krachten om doorbraken te bereiken. Oncode Institute is daar een perfect voorbeeld van. Oncode Institute verenigt meer dan 900 excellente fundamentele kankeronderzoekers in Nederland. Met als doel innovatie in diagnose en behandeling van kanker te stimuleren. KWF gelooft in deze aanpak en is daarom aanjager en grootste financier van Oncode Institute.

Oncode is een samenwerking tussen toponderzoekers van verschillende Nederlandse instellingen. Binnen Oncode hebben onderzoekers vrijheid van onderzoek. Dat wil zeggen dat ze mogen pionieren om nieuwe kennis op te doen. Als ze iets interessants op het spoor zijn, hoeven ze geen nieuwe aanvraag te doen om dat verder te mogen onderzoeken. Ze hebben dus meer ruimte om te kunnen doen wat zij denken dat nodig is. Hierdoor kan het onderzoek naar kanker in een stroomversnelling komen.

KWF wil met Oncode een verschil maken voor al die Nederlanders die nu met kanker leven. KWF heeft de afgelopen 5 jaar 12,5 miljoen euro per jaar in Oncode Institute geïnvesteerd. De andere 12,5 miljoen euro per jaar is door de overheid en andere instellingen beschikbaar gesteld.

www.kwf.nl